การปลูกบัว

การปลูกและการดูแลรักษา

โดยทั่วไปนักพฤกษศาสตร์ได้จัดแบ่ง “บัว” ไว้เป็น 3 สกุล ได้แก่ 1. สกุลบัวก้านแข็ง (Nelumbo) ปทุมชาติได้แก่ บัวหลวง ชื่อสามัญ Lotus จัดอยู่ในวงศ์ Nelumbonaceae ลักษณะเด่น คือ ก้านใบและก้านดอกจะชูเหนือน้ำ ลักษณะใบสีเขียวอมเทาใบค่อนข้างกลมคล้ายจานขอบใบเรียบหน้าใบไม่จับน้ำ ก้านใบและก้านดอกมีหนามอ่อนๆ ดอกมี 2 ประเภท คือ ดอกซ้อนและดอกรา มี 3 สี คือ ชมพู ขาว และสีเหลือง 2. สกุลบัวก้านอ่อน (Nymphaea) อุบลชาติ ได้แก่ บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี และบัวสาย ชื่อสามัญ Water lily จัดอยู่ในวงศ์ Nymphaeacea มีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทบานกลางวัน และประเภทบานกลางคืน

บัวหลวง ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า ไหล หรือเมล็ด ก็ได้ แต่นิยมใช้ไหลโดยการแยกไหลที่แตกใบอ่อนจากเหง้าประมาณ ๒ ข้อ นำไปปลูกในกระถางปลูก อย่าให้ยอดของไหลและใบเลี้ยงหักเป็นอันขาด กลบดินไม่ให้ต้นลอย น้ำ การปลูกบัวในภาชนะปลูกต้องหมั่นตรวจดูน้ำ สาหร่าย และตะไคร้น้ำ น้ำต้องใสสะอาดไม่มีสีค้ำ กรณีน้ำเสียเกิดจากการเน่าของใบและดอกที่แก่จะต้องเด็ดก้านใบและก้านดอกทิ้ง โดยเด็ดที่โคนต้น หากน้ำยังไม่ใสให้เปลี่ยนถ่ายน้ำออกแล้วเติมใหม่ ส่วนสาหร่ายและตะไคร่น้ำให้เก็บหรือใช้ภาชนะตักออกทิ้ง และที่สำคัญอย่าปล่อยให้น้ำในภาชนะแห้ง  การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยบัวที่ใช้โดยทั่วไปเป็นสูตรเสมอ คือ ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖  ประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ ห่อกระดาษฝังโคนต้น อาจเป็นลูกกอน หรือปุ๋ยอัดก้อนก็ได้  โรคและแมลง โรคและศัตรูของบัวซึ่งผู้ปลูกมักประสบปัญหา ได้แก่ โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา อาการจะเป็นที่ใบมีจุดวงกลมสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แก้ไขโดยเด็ดใบทิ้ง หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ ลักษณะตัวสีขาวเล็ก จะเกาะอยู่หลังใบดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้บัวไม่เจริญ เข้าทำลายดอกและก้านดอก จะทำให้ดอกตูมเหี่ยวแห้งเป็นสีดำ ไม่บาน เพลี้ยอ่อน ลักษณะตัวเล็กๆ สีน้ำตาล ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนก้านดอกก้านใบ ใต้และบนใบอ่อน จะทำให้ดอกและใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดและแห้งตาย หนอนพับใบ เกิดจากผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่บนใบจนฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยง จากใบแล้วพับใบปิดทับตัว เพื่อเข้าดักแด้ และป้องกันศัตรูพวกนกต่างๆ หอย ได้แก่ หอยขม หอยโข่ง หอยเชอรี่ ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกัดกินใบบัว การกำจัดโดยการจับทำลายทิ้งทั้งเป็นตัวและไข่หอย สารเคมีที่แนะนำกำจัดโรคและแมลงได้แก่ อโซดริน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: